ISO 9001

Конкурентоспроможність продукції Новоукраїнського комбінату хлібопродуктів обумовлено впровадженням сучасних методів менеджменту. З 2003 року на підприємстві діє система управління якістю (СУЯ) круп’яних виробів та комбікормів за вимогами МС ISO 9001:2000.
Систему управління якістю комбінату сертифіковано органом сертифікації системи якості "ПРИРОСТ", в німецькій системі акредитації TGA та УкрСЕПРО.

В рамках СУЯ вище керівництво комбінату забезпечує:
 • орієнтацію всього керівництва на задоволення очікуваних і зверхочікуваних потреб оптових замовників та кінцевих споживачів продукції;
 • структуризацію всієї діяльності з управління і створення продукції у вигляді взаємопов’язаних процесів з відслідкуванням їх результативності;
 • постійне вдосконалення процесів та продукції.

Постійне вдосконалення діяльності здійснюється за циклом Демінга PDCA (P-плануй, D-виконуй, С-перевіряй, А- дій).


Зокрема, наприкінці кожного року ми методом опитування виявляємо рівень важливості всіх аспектів співробітництва, якісних властивостей продукції та рівень задоволеності ними з боку наших замовників.

За результатами аналізу Координаційна Рада комбінату визначає приоритетні напрямки для вдосконалення процесів і продукції в наступному році.

Основні наміри колективу декларуються в річній Політиці в сфері якості, яка розповсюджується як серед партнерів, так і серед співробітників комбінату.

За визначеними приоритетними напрямками для вдосконалення а також за кожним процесом вище керівництво визначає конкретні цілі, рівень досягнення яких відслідковується Координаційною та Технічною радами протягом року за встановленою періодичністю.

З метою реалізації Політики та цілей Координаційна рада щорічно формує та переглядає 3-річний Комплексний план розвитку, який трансформується у річний бізнес - план та плани окремих підрозділів.

Хід виконання Комплексного плану та рівень досягнення намічених цілей періодично висвітлюється на зборах колективу, в засобах інформації комбінату.

В ході моніторингу, аналізу та вдосконаленню процесів управління та життєвого циклу продукції, персоналом комбінату застосовуються такі сучасні статистичні інструменти менеджменту, як діаграми Ісікави, Паретто, діаграми потоку, контрольні карти Шухарта, графіки кореляції, дисперсійний аналіз, аналізування видів та наслідків потенційних відмов (FMEA) .

Все більше на комбінаті поширюється командні методи управління вдосконаленнями. Тобто, в ході вирішення проблем, планування формуються робочі групи з представників зацікавлених підрозділів. В робочих групах ми вчимося застосуванню командних методів роботи (мозкового штурму, діаграм спорідненості, дерева причинно-наслідкових зв’язків та інших), адже командні методи роботи з горизонтальним управлінням проектами визнані найсучаснішими, найефективнішими в світі.

СУЯ комбінату розвивається у напрямку створення інтегрованої системи менеджменту за Моделлю досконалості Європейського фонду управлінню якістю (EFQM), що заснована на принципах загального управління якістю (TQM).

З 1998 року Новоукраїнський КХП застосовує і вдосконалює елементи Моделі досконалості та такі основні принципи TQM:

 • орієнтація на задоволення потреб не тільки споживачів а й всіх зацікавлених сторін (персоналу, постачальників, жителів регіону);
 • відкритість діяльності підприємства для суспільства, інформування його про інновації та нововведення;
 • управління внутрішніми інформаційними потоками, як по вертикалі, так і по горизонталі (між підрозділами в рамках системи " внутрішній постачальник – внутрішній споживач");
 • створення умов для залучення всього персоналу до інноваційних процесів;
 • системне навчання, вдосконалення і орієнтація на результат.

Ми розробили Філософію підприємства, інакше кажучи місію, бачення та систему цінностей, якими керуємося у своїй діяльності:

Наша місія

Ми забезпечуємо свій добробут за рахунок раціонального партнерства у насиченні ринку зерновими виробами, що максимально зберігають природну цінність зерна.

Наші цінності:
 • тільки задовольнивши споживача забезпечимо себе і допоможемо іншим
 • якість починається з нашої взаємоповаги, бажання вчитись і вдосконалюватись
Ми бачимо комбінат в майбутньому:
 • найвигіднішим вітчизняним партнером і перспективним для зарубіжжя
 • стабільно прибутковим для персоналу і регіону
 • улюбленою торговою маркою для українців

З метою опанування сучасних методів менеджменту Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів з 1999 року першим серед підприємств зернопереробної галузі став членом Української асоціації якості, учасником національного конкурсу з якості, що ґрунтується на засадах Моделі досконалості EFQM.

Йдучи до перемоги в національному конкурсі якості Новоукраїнський КХП пройшов всі ступені призерства:

2000 рік – Фіналіст 5-го, 2002 рік – Лауреат 7-го, 2003 рік – Переможець 8-го Українського національного конкурсу якості в номінації "Великі підприємства", володар сертифікату "Визнання досконалості в Європі", постійний член Клубу лідерів якості України.

Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів не зупиняється на досягнутому рівні . А одержанні нагороди і звання свідчать про те, що колектив комбінату завжди спроможний утримуватися на гребні сучасних вимог.

 
 
© 2021 Все права защищены